Help

STANDARDNA AUKCIJA
U standardnoj aukciji svi ponudjuvaci postavljaju ponude jedan protiv drugog, a na kraju ce pobediti korisnik/kupac koji ima najvecu ponudu kada se aukcija zavrsi. u standardnoj aukciji ce biti samo jedan pobednik.